Achter de Schermen

ApparaatSynopsis:

AdsM1
Zooals zij daar staat is die reis een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want Brussel is niet eens een reis van hier uit. Nauwelijks veertig kilometer.

AdsM2a AdsT1 AdsM3a AdsD1 AdsD2 AdsD3 AdsD4 AdsD5 AdsP1a AdsP2 AdsD6
Zooals zij daar staat is die reis een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

________

Versies:

1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:
Zooals zij daar staat is die reis een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want Brussel is niet eens een reis van hier uit. Nauwelijks veertig kilometer.
[toon schrijfproces]

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Zooals zij daar staat is die reis een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Zooals zij daar staat is die reis een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Zooals zij daar staat is die reis een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Zooals zij daar staat is die reis er een geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Zooals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Zooals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Zooals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Zoals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Zoals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Zoals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Zoals zij daar staat is het een reis geweest naar Brussel of hoogstens naar Parijs, want van hier uit is Brussel niet eens een reis.|