Achter de Schermen

ApparaatSynopsis:

AdsM1
Want als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets opdienen noch mij iets voorzetten.

AdsM2a AdsT1 AdsM3a AdsD1 AdsD2 AdsD3 AdsD4 AdsD5 AdsP1a AdsP2 AdsD6
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

________

Versies:

1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:
Want als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets opdienen noch mij iets voorzetten.
[toon schrijfproces]

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voor zetten.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voortzetten.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets |voorzetten.