Achter de Schermen

ApparaatSynopsis:

AdsM2a
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij niet gaarne de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

AdsM2b AdsT1 AdsM3a AdsD1 AdsD2 AdsD3 AdsD4 AdsD5 AdsP1a AdsP2 AdsD6
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

________

Versies:

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij niet gaarne de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', zwarte inkt [AdsM2b]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Want al jouwt hij gaarne, toch draagt hij liever niet de verantwoordelijkheid voor 't vallen van 't scherm.