Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD1, zin 145

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon [du] tusschen een bedroefd maar oprecht antwoord en een dat sist en sluipt maar mij onvoldaan zou laten zitten.
_________
Stap b
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een bedroefd maar oprecht antwoord en een dat sist en sluipt maar mij onvoldaan zou laten zitten.
_________
Stap c
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een bedroefd maar oprecht antwoord en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.
_________
Resultaat
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een bedroefd maar oprecht antwoord en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tusschen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tussen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tussen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tussen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Ik heb dus niet geantwoord omdat ik niet kiezen kon tussen een neerslachtig maar oprecht antwoord in 't bijzijn van die lever, en een dat sist of snauwt maar mij onvoldaan zou laten zitten.


AdsD1
[11]