Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 002

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Ik zie mijn vrouw nog naast mij staan toen dat meisje ons verlaten heeft om haren man te volgen.
_________
Stap b
Ik zie mijn vrouw nog naast mij staan toen dat meisje ons verlaten heeft om haren man te volgen.
_________
Stap c
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele ons verlaten heeft om den man te volgen.
_________
Stap d
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele ons verlaten heeft om den man te volgen.
_________
Stap e
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.
_________
Resultaat
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zooals zij naast mij stond toen Adele heenging om den man te volgen.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zoals zij naast mij stond toen Adele heenging om de man te volgen.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zoals zij naast mij stond toen Adele heenging om de man te volgen.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zoals zij naast mij stond toen Adele heenging om de man te volgen.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Nog steeds zie ik mijn vrouw zoals zij naast mij stond toen Adele heenging om de man te volgen.


AdsD3
[1]