Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 005

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Een windvlaag heeft ons uiteengewaaid: zij naar hare m
_________
Stap b
Een windvlaag heeft ons uiteengewaaid: zij naar hare m
_________
Stap c
Een windhoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje naar hare bestemming
_________
Stap d
Een windhoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje naar hare bestemming
_________
Stap e
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje naar hare aanstaande moederschap en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waarin het vuur met moeite dreigt uit te gaan.
_________
Stap f
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje naar hare aanstaande moederschap en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waarin het vuur met moeite dreigt uit te gaan.
_________
Stap g
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje in de richting van het moederschap en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waarin het smeulend vuur met moeite ligt uit te gaan.
_________
Stap h
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje in de richting van het moederschap en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waarin het smeulend vuur met moeite ligt uit te gaan.
_________
Stap i
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap op en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waar ons leven wordt voortgezet.
_________
Stap j
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap op en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waar ons leven wordt voortgezet.
_________
Stap k
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap op en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waar dat smeulend leven van ons moet voortgezet.
_________
Stap l
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap op en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waar dat smeulend leven van ons moet voortgezet.
_________
Resultaat
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap op en ons beiden weer naar den ouden haard toe, waar dat smeulend leven moet voortgezet.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap, op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', potlood [AdsM2d]:
EenMaar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', rood potlood [AdsM2e]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap, op en ons beiden weer naar den ouden haard toe waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar den ouden haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar de oude haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar de oude haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar de oude haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Maar een hoos heeft ons uiteengejaagd: dat meisje de baan van het moederschap| op en ons beiden weer naar de oude haard toe| waar dat smeulend leven moet voortgezet.


AdsD3
[1]