Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 129

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
De andere kon wel eens denken dat die lever geen lever is, maar een grap.
_________
Stap b
De andere kon wel eens denken dat die lever geen lever is, maar een grap.
_________
Stap c
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.
_________
Resultaat
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindsche land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindse land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindse land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindse land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Hij kon nog wel eens met één voet in gindse land staan en denken dat die lever geen lever is, maar een grap.


AdsD3
[7]