Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 179

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Als ik de hand eenmaal zoover ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken, dan volgt daarop dat ik aan 't eten ga.
_________
Stap b
Als ik eenmaal zoover ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken, dan volgt daarop dat ik aan 't eten ga.
_________
Stap c
Als ik eenmaal zoover ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken, dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.
_________
Resultaat
Als ik eenmaal zoover ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken, dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets heb uitgestoken , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Als ik eenmaal zoo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Als ik eenmaal zo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Als ik eenmaal zo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Als ik eenmaal zo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Als ik eenmaal zo ver ben dat ik de hand naar iets uitgestoken heb , dan moet daar immers op volgen dat ik aan 't eten ga.


AdsD3
[9]