Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 275

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Stel je voor dat allen mij gelijk gaven.
_________
Resultaat
Stel je voor dat allen mij gelijk gaven.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Maar stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', potlood [AdsM2d]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Stel je voor dat ze mij gelijk geven .

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Stel je voor dat ze mij gelijk geven .

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Stel je voor dat ze mij gelijk geven .

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Stel je voor dat ze mij gelijk gaven .


AdsD3
[13]