Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 286

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan." Dolen blijven
_________
Stap b
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan. Dolen bBlijven dolen of thuiszitten?"
_________
Stap c
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan. Blijven dDolen of thuiszitten?"
_________
Resultaat
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan. Dolen of thuiszitten?"
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Stellen zij geen zwijgend ultimatum: "Ouwe, wat ben je nu van plan? Dolen of thuis blijven ?"


AdsD3
[14]