Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 292

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht dus, omringd door die zwijgende dreigende bende , tot ik op een hei heerlijken dag dat mormel die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd , die met zijn gekraai en zijn bloote billen aan mijn hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.
_________
Stap b
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht dus, omringd door die zwijgende dreigende bende , tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.
_________
Stap c
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht dus, omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.
_________
Resultaat
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht dus, omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Zoo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijken dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Zo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijke dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Zo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijke dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Zo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijke dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Zo heb ik daar dan gezeten, in die kooklucht| , omringd door dat zwijgend rot, tot ik op een heerlijke dag die schat van een kleinzoon in huis gewaar werd, die aan hun dwingelandij een eind heeft gemaakt.


AdsD3
[14]