Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 298

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinkind in huis gewaar werd.
_________
Stap b
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinkind in huis gewaar werd.
_________
Stap c
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.
_________
Resultaat
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Tot ik op een heilloozen dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Tot ik op een heillooze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Tot ik op een heillooze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Tot ik op een heillooze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Tot ik op een heillooze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Tot ik op een heilloze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Tot ik op een heilloze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Tot ik op een heilloze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Tot ik op een heilloze dag dat mormel van een kleinzoon in huis gewaar werd.


AdsD3
[14]