Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsD3, zin 310

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Wat was zijn eerste m
_________
Stap b
Wat was zijn eerste m
_________
Stap c
Hoe heeft zij zich voor 't eerst laten gelden?
_________
Stap d
Hoe heeft zij zich voor 't eerst laten gelden?
_________
Stap e
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?
_________
Resultaat
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Hoe heeft hij zich voor 't eerst laten gelden?


AdsD3
[15]