Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 033

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Ik kom thuis van de reis. Ja dat is beter.
_________
Stap b
Ik kom thuis van de reis. Ja dat is beter.
_________
Stap c
Ik kom thuis van die reis, je weet wel, of beter nog van de reis. Le voyage par excellence.
_________
Stap d
Ik kom thuis van die reis, je weet wel, of beter nog van de reis. Le voyage par excellence.
_________
Stap e
Ik kom thuis van die reis, je weet wel, of beter nog van de reis. De reis bij uitnemendheid.
_________
Resultaat
Ik kom thuis van die reis, je weet wel, of beter nog van de reis. De reis bij uitnemendheid.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Ik zal dus liever thuis komen van die reis , je weet wel, of beter nog van de reis, dus van de reis bij uitnemendheid.


AdsM1
[3]