Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 224

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Nu reeds denk ik echter aan mijn kleinzoon die de hoofdrol spelen moet en mij moet opwekken tot een nieuwen laatsten tocht.
_________
Stap b
Nu reeds denk ik echter aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.
_________
Resultaat
Nu reeds denk ik echter aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatsten tocht.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatste tocht.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatste tocht.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatste tocht.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Ik denk echter nu reeds aan mijn kleinzoon die aan 't slot de hoofdrol spelen moet en die mij moet opwekken tot een laatste tocht.


AdsM1
[11]