Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 255

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Is dat geen doorslaand argument??
_________
Resultaat
Is dat geen doorslaand argument??
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Is dat geen doorslaand argument?

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Is dat geen doorslaand argument?

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Is dat geen doorslaand argument?

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Is dat geen doorslaand argument?

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Is dat geen doorslaand argument?

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Is dat geen doorslaand argument?

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Is dat geen doorslaand argument?

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Is dat geen doorslaand argument?

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Is dat geen doorslaand argument?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Is dat geen doorslaand argument?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Is dat geen doorslaand argument?


AdsM1
[13]