Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 253

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Niemand die eischt dat ik de waarheid
_________
Stap b
Niemand die eischt dat ik de waarheid
_________
Stap c
Niemand die de erkenning eischt omtrent d
_________
Stap d
Niemand die de erkenning eischt omtrent d
_________
Stap e
Niemand die de erkenning blijft eischen van mijn verlangen naar gindsche land, en die nog liever ook al zouden tijdens bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren?
_________
Stap f
Niemand die de erkenning blijft eischen van mijn verlangen naar gindsche land, ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren?
_________
Stap g
Niemand die de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land, ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele boek niets te doen krijgen?
_________
Resultaat
Niemand die de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land, ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele boek niets te doen krijgen?
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land, ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land, ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land, ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land| ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land| ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land| ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eischen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindsche land| ook al zouden bij een volgenden tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't heele stuk niets te doen krijgen?

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eisen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindse land| ook al zouden bij een volgende tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't hele stuk niets te doen krijgen?

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eisen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindse land| ook al zouden bij een volgende tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't hele stuk niets te doen krijgen?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eisen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindse land| ook al zouden bij een volgende tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't hele stuk niets te doen krijgen?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Niemand die op de scène de erkenning blijft eisen van mijn nog steeds positief verlangen naar gindse land| ook al zouden bij een volgende tocht vrouw en kinderen verhongeren, ook al zou daardoor dat kleinkind in 't hele stuk niets te doen krijgen?


AdsM1
[13]