Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 262

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Dat doodgewoon mannetje is wel een beetje schijnheilig, want ik hoop van harte dat de besten onder mijn lezers op dat moment verklaren zullen dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.
_________
Stap b
Dat doodgewoon mannetje is wel een beetje schijnheilig, want ik hoop van harte dat de besten onder mijn lezers op dat moment verklaren zullen dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.
_________
Resultaat
Dat doodgewoon mannetje is schijnheilig, want ik hoop van harte dat de besten onder mijn lezers op dat moment verklaren zullen dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de besten onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zoo doodgewoon ben, maar een heele Piet.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de beste onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zo doodgewoon ben, maar een hele Piet.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de beste onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zo doodgewoon ben, maar een hele Piet.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de beste onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zo doodgewoon ben, maar een hele Piet.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Dat doodgewoon mannetje is er op berekend om de beste onder de kijklustigen op dat moment te doen verklaren dat ik volstrekt niet zo doodgewoon ben, maar een hele Piet.


AdsM1
[14]