Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 262

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Er zal toch zeker geen lezer gevonden worden die zich niet laat vermurwen door die noodzaak nooddruft om voor onzen ouden dag aan 't werk te gaan?
_________
Stap b
Er zal toch zeker geen lezer gevonden worden die zich niet laat vermurwen door die nooddruft om voor onzen ouden dag aan 't werk te gaan?
_________
Stap c
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor onzen ouden dag aan 't werk te gaan?
_________
Resultaat
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor onzen ouden dag aan 't werk te gaan?
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor dien ouden dag van ons aan 't werk te gaan?

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor die oude dag van ons aan 't werk te gaan?

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor die oude dag van ons aan 't werk te gaan?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor die oude dag van ons aan 't werk te gaan?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Er zal toch zeker niemand gevonden worden die zich niet laat vermurwen door mijn nooddruft om voor die oude dag van ons aan 't werk te gaan?


AdsM1
[13]