Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 138

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Hier dient misschien gezegd waarom ik niet geantwoord heb, want op die vraag, die geen vraag is, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________
Stap b
Hier dient misschien gezegd waarom ik niet geantwoord heb, want op die vraag, die geen vraag is, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________
Stap c
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik niet geantwoord heb, want op die vraag, die geen vraag is, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________
Stap d
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik niet geantwoord heb, want op die vraag, die geen vraag is, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________
Stap e
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik toch best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________
Stap f
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik toch best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________
Resultaat
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is,
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Toch dient hier misschien gezegd waarom ik gezwegen heb, want op die vraag, die geen vraag was, kon ik best antwoorden met iets dat geen antwoord is.


AdsM1
[7]