Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 165

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Als hij een brok in de keel heeft dat bijna niets doorlaat en dat aan alles
_________
Stap b
Als hij een brok in de keel heeft dat bijna niets doorlaat en dat aan alles
_________
Stap c
Als hij een brok in de keel heeft dat bijna niets doorlaat zoodat alles éénzelfden grijzen smaak heeft?
_________
Resultaat
Als hij een brok in de keel heeft dat bijna niets doorlaat zoodat alles éénzelfden grijzen smaak heeft?
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zoodat alles een zelfden grijzen smaak heeft?

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zodat alles een zelfde grijze smaak heeft?

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zodat alles een zelfde grijze smaak heeft?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zodat alles een zelfde grijze smaak heeft?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Als hij daar zit met een brok in de keel dat bijna niets doorlaat zodat alles een zelfde grijze smaak heeft?


AdsM1
[8]