Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsM1, zin 254

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
"In ieder geval" sluit alle verdere discussie uit, want er zijn van die lezers die er 't fijne willen van weten.
_________
Stap b
"In ieder geval" sluit alle verdere discussie uit, want er zijn van die lezers die er 't fijne willen van weten.
_________
Stap c
"In ieder geval" sluit alle verdere discussie uit [met] die lezers die er 't fijne willen van weten.
_________
Stap d
"In ieder geval" sluit alle verdere discussie uit [met] die lezers die er 't fijne willen van weten.
_________
Stap e
"In ieder geval" maakt verdere discussie onmogelijk.
_________
Resultaat
"In ieder geval" maakt verdere discussie onmogelijk.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Het sluit alle verdere discussie uit.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Het sluit alle verdere discussie uit.


AdsM1
[13]