Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 009

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Ik zal die geweldige beroering boekstaven, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn ziel heeft gelegd.
_________
Stap b
Ik zal die geweldige beroering boekstaven, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn ziel heeft gelegd.
_________
Stap c
Ik moet die geweldige beroering boekstaven, want het is misschien de laatste geweest, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn geest heeft gelegd.
_________
Stap d
Ik moet die geweldige beroering boekstaven, want voor ons het is misschien de laatste geweest, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn geest heeft gelegd.
_________
Stap e
Ik moet die geweldige beroering boekstaven, want voor ons het is misschien de laatste geweest, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn geest heeft gelegd.
_________
Stap f
Ik moet die geweldige beroering boekstaven, want voor mij het is misschien de laatste geweest, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn geest heeft gelegd.
_________
Resultaat
Ik moet die geweldige beroering boekstaven, want voor mij het is misschien de laatste geweest, en wel met spoed, vóór de eindelijke versuffing haren greep op mijn geest heeft gelegd.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Ik moet die | beroering boekstaven, want voor ons is het misschien de laatste geweest.


AdsP1
[1]