Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 037

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Dit is een rare reis, misschien een verboden reis maar zeker
_________
Stap b
Dit is een rare reis, misschien een verboden reis maar zeker
_________
Stap c
Nu is het een rare reis, misschien een verboden reis maar zeker
_________
Stap d
Nu is het een rare reis, misschien een verboden reis maar zeker
_________
Stap e
Nu is het een rare reis, een reis naar een onbekend oord waar ik, als lezer, spoedig iets meer hoop te vernemen.
_________
Stap f
Nu is het een rare reis, een reis naar een onbekend oord waarvan ik, als lezer, spoedig iets meer hoop te vernemen.
_________
Stap g
Nu is het een rare reis, een reis naar een onbekend oord waarvan ik, als lezer, spoedig iets meer hoop te vernemen.
_________
Stap h
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord waarvan ik, als lezer, spoedig iets meer hoop te vernemen. Maar ik verwacht geen aardrijkskundig preciseeren meer.
_________
Stap i
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord waarvan ik, als lezer, spoedig iets meer hoop te vernemen. Maar ik verwacht geen aardrijkskundig preciseeren meer.
_________
Stap j
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en de lezer Maar hij verwacht nu zeker geen aardrijkskundig preciseeren meer.
_________
Stap k
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en de lezer verwacht nu zeker geen aardrijkskundig preciseeren meer.
_________
Stap l
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en ik durf hopen dat de lezer nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.
_________
Stap m
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en ik durf hopen dat de lezer nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.
_________
Stap n
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.
_________
Resultaat
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen ardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor den lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseeren meer verwacht.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor de lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseren meer verwacht.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor de lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseren meer verwacht.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor de lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseren meer verwacht.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Nu is het een rare reis, een tocht naar een vreemdsoortig oord en voor de lezer durf ik hopen dat hij nu geen aardrijkskundig preciseren meer verwacht.


AdsP1
[2]