Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 044

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Datgene
_________
Stap b
Datgene
_________
Stap c
Natuurlijk iets dat mij bij 't binnenkomen direkt duidelijk maakt dat zij geen oogenblik ge[xx]vreesd hebben dat ik lang zou uitblijven.
_________
Stap d
Natuurlijk iets dat mij bij 't binnenkomen direkt duidelijk maakt dat zij geen oogenblik gevreesd hebben dat ik lang zou uitblijven.
_________
Stap e
Dingen natuurlijk die mij bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.
_________
Resultaat
Dingen natuurlijk die mij bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen oogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen ogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen ogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen ogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Dingen natuurlijk die mij reeds bij 't binnenkomen duidelijk maken dat zij geen ogenblik gevreesd of gehoopt hebben dat ik lang zou uitblijven.


AdsP1
[2]