Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 051

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Allen hebben gedaan alsof ik niet weg was geweest.
_________
Stap b
Allen hebben gedaan alsof ik niet weg was geweest.
_________
Stap c
Vrouw en kinderen hebben gedaan alsof ik niet weg was geweest.
_________
Resultaat
Vrouw en kinderen hebben gedaan alsof ik niet weg was geweest.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan| alsof ik niet weg was geweest.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan| alsof ik niet weg was geweest.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan| alsof ik niet weg was geweest.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Vrouw en kinderen hebben gedaan, alsof ik niet weg was geweest.


AdsP1
[2]