Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 052

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Dat gedaan beva
_________
Stap b
Dat gedaan stoot mij tegen de borst.
_________
Stap c
Dat gedaan stoot mij tegen de borst.
_________
Stap d
Dat gedaan staat mij tegen
_________
Resultaat
Dat gedaan staat mij tegen
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Dat gedaan staat mij tegen .

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Dat gedaan staat mij tegen .

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Dat gedaan staat mij tegen .

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Dat gedaan bevalt mij niet .

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Dat gedaan bevalt mij niet .


AdsP1
[2]