Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 087

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Want als zij heelemaal zwijgen zou dan zou ze mij zeker niets voor opdienen noch mij iets voorzetten.
_________
Stap b
Want als zij heelemaal zwijgen zou dan zou ze mij zeker niets opdienen noch mij iets voorzetten.
_________
Stap c
Want als zij volkomen zweeg dan zou zij ook zeker niets opdienen noch mij iets voorzetten.
_________
Resultaat
Want als zij volkomen zweeg dan zou zij ook zeker niets opdienen noch mij iets voorzetten.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voor zetten .

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voortzetten .

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
En als zij volkomen zweeg dan zou zij mij ook zeker niets | voorzetten .


AdsP1
[3]