Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 098

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Haring krijgt men in dat land niet en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn ginder zoo heel anders.
_________
Stap b
Haring krijgt men in dat land niet en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn ginder zoo heel anders.
_________
Stap c
Haring krijgt men in gindsche land niet en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.
_________
Resultaat
Haring krijgt men in gindsche land niet en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring| men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
En in gindsche land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zoo heel anders.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
En in gindse land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zo heel anders.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
En in gindse land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zo heel anders.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
En in gindse land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zo heel anders.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
En in gindse land krijgt men geen haring en al kreeg men er haring, men zou het ruiken noch proeven, want de gewoonste dingen zijn er zo heel anders.


AdsP1
[4]