Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 118

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Maar die kom
_________
Stap b
Maar die kom
_________
Stap c
Maar dat is als een pleonasme, want zij komen uit denzelfden buik, waar zij buren zijn.
_________
Stap d
Maar dat is als een pleonasme, want zij komen uit denzelfden buik, waar zij buren zijn.
_________
Stap e
Maar dat is als een pleonasme, want zij komen uit denzelfden buik, waar zij buren waren.
_________
Resultaat
Maar dat is als een pleonasme, want zij komen uit denzelfden buik, waar zij buren waren.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit den zelfden buik, waar zij buren waren.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit de zelfde buik, waar zij buren waren.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit de zelfde buik, waar zij buren waren.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit de zelfde buik, waar zij buren waren.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Maar dat is | een pleonasme, want zij komen uit de zelfde buik, waar zij buren waren.


AdsP1
[4]