Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 125

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Wat kan nu iemand in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?
_________
Resultaat
Wat kan nu iemand in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zoo'n vraag antwoorden?

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zo'n vraag antwoorden?

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zo'n vraag antwoorden?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zo'n vraag antwoorden?

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Wat kan iemand nu in 's hemelsnaam op zo'n vraag antwoorden?


AdsP1
[4]