Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 147

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Want ik moet trouwens opschieten.
_________
Stap b
Want iIk moet trouwens opschieten.
_________
Stap c
Want Ik moet trouwens opschieten.
_________
Stap d
Want Ik moet trouwens opschieten.
_________
Resultaat

_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Als ik niet antwoord moet ik iets doen, of het publiek verlaat de zaal.


AdsP1
[5]