Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 168

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
En bovenal vrees ik dat door een keus op de tafel te laten blijken dat ik mij volkomen bewust ben
_________
Stap b
En bovenal vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat ik mij volkomen bewust ben
_________
Stap c
En bovenal vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuiszijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen.
_________
Stap d
En bovenal vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuiszijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.
_________
Resultaat
En bovenal vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuiszijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
En voor al vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, zwarte inkt [AdsP1b]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
En vooral vrees ik door een keus op de tafel te laten blijken dat het thuis zijn volkomen tot mijn bewustzijn is doorgedrongen en mijn tevredenheid wegdraagt.


AdsP1
[5]