Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 215

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Niets, natuurlijk en dan
_________
Stap b
Niets, natuurlijk en dan
_________
Stap c
Niets, natuurlijk en verder niets want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan,
_________
Stap d
Niets, natuurlijk en verder niets want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan,
_________
Stap e
Stilte, natuurlijk en verder niets want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.
_________
Resultaat
Stilte, natuurlijk en verder niets want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Silte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', zwarte inkt [AdsM2b]:
Stilte natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Stilte | natuurlijk en verder niets, want ik denk er niet aan mijn huisraad stuk te slaan.


AdsP1
[6]