Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 229

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind, wiens pad ik reeds van op de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.
_________
Stap b
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind, wiens pad ik reeds van op de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.
_________
Stap c
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind, wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.
_________
Resultaat
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind, wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds van af de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds van af de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds van af de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet van een vuurwerk.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als | bouquet van een vuurwerk.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter eere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter ere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter ere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter ere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
En in dit geval is liegen heilige plicht, ter ere van dat kind| wiens pad ik reeds vanaf de eerste bladzijde effenen moet, ook al verschijnt hij pas heel achteraan, als het bouquet bij een vuurwerk.


AdsP1
[7]