Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 269

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten is beter dan met mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.
_________
Stap b
Met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten is beter dan met mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.
_________
Stap c
Met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten is beter dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.
_________
Resultaat
Met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten is beter dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Nu vindt die regisseur weer dat met mijn kinderen gespeeld en van mijn vrouw genoten beter is dan van mijn kinderen genoten en met mijn vrouw gespeeld.


AdsP1
[8]