Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 279

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.
_________
Resultaat
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.
_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Een heeft al een snor en een ouwelijken trek om den mond.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om den mond.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om de mond.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om de mond.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om de mond.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
Een heeft al een snor en een ouwelijke trek om de mond.


AdsP1
[8]