Achter de Schermen

ACHTER DE SCHERMEN

Schrijfproces van
AdsP1a, zin 323

Schrijfproces


1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:

Stap a
20/11/34
_________
Stap b
20/11/34
_________
Resultaat

_________

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
Antwerpen, 22 November 1934

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
Antwerpen, 22 November 1934

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
Antwerpen, 22 November 1934.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
Antwerpen, 22 November 1934.


AdsP1
[10]